Dragi kupci,

ovom prilikom Vam predstavljamo sastavne i obavezne podatke i oznake koje se nalaze ispod svih čepova, dobitnih i nedobitnih, koji učestvuju u nagradnoj igri ,,Obrni okreni, na dobitku si’’: Pepsi, Pepsi Max, Pepsi Twist, Mirinda, 7Up i Evervess bitter lemon.

Svi čepovi sa unutrašnje strane sadrže sledeće podatke i oznake:

  • Zvezdicu na sredini čepa
  • Serijski broj, koji se sastoji od 4 cifre
  • Trougao sa jednim slovom iz abecede
  • Trougao sa jednim brojem od 1 do 10
  • Znak +

Dobitni čepovi su oni koji sa unutrašnje strane čepa imaju sve gore navedene podatke i oznake, a na sredini čepa, na mestu gde je zvezdica, fabrički izliveno veliko slovo koje predstavlja jednu od nagrada:

  • slovo A za automobil
  • slovo T za telefon
  • slovo L za laptop
  • slovo B za bicikl

Za sve dodatne informacije pozovite naš call centar 0800 073774, opcija 1.

Nagradna igra ,,Obrni okreni, na dobitku si’’ traje od 08.07.2019. do 06.08.2019. godine.

Srećno!

 

Ambalaža i etikete koje učestvuju u nagradnoj igri "Obrni okreni, na dobitku si" su:

Ambalaža 0.5L

 
 
 

PRAVILA NAGRADNE IGRE „Obrni okreni, na dobitku si“

Na osnovu Zakona o igrama na sreću («Službeni glasnik RS», br. 88/11 i 93/12-dr.zakon), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću («Službeni glasnik RS», broj 129/04) i Odluke direktora broj 654 od 20.05.2019. godine, utvrđena su

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA
"OBRNI OKRENI, NA DOBITKU SI"

Član 1.

Priređivač nagradne igre u robi i uslugama je privredno društvo "A&P (Andreou and Paraskevaides)" doo Dobanovci(Surčin), Maršala Tita broj 204, PIB:100000032, matični broj :17178199.

Član 2.

Direktori Priređivača su doneli dana 20.05.2019.godine, Odluku broj 654 o priređivanju Nagradne igre.

Član 3.

Naziv Nagradne igre je "OBRNI OKRENI, NA DOBITKU SI".

Član 4.

Nagradna igra u robi i uslugama priređuje se u periodu od 08.07.2019. godine do 06.08.2019. godine, zaključno sa verifikacijom dobitnika.

Član 5.

Cilj priređivanja nagradne igre je promocija Pepsi proizvoda iz grupe
- Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi MAX, 7Up, Evervess Bitter lemon, Mirinda i stimulisanje i nagrađivanje vernosti potrošača i pozitivan uticaj na kretanje prodaje u maloprodajnim objektima.

Član 6.

Nagradana igra će se priređivati na teritoriji Republike Srbije u svim maloprodajnim objektima koji u sopstvenom asortimanu tokom trajanja nagradne igre poseduju Pepsi proizvode koji se promovišu (Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi MAX, Seven Up, Evervess Bitter lemon, Mirinda i to sledeće litraže: 0,5 l PET ambalaža, 1,0 l PET ambalaža, 1,5 l PET ambalaža, 2 l PET ambalaža ).


Član 7.

U nagradnoj igri pravo učestvovanja imaju sva punoletna fizička lica, državljani Republike Srbije, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije (izuzev Kosova i Metohija).
Učesnici Nagradne igre koji u periodu od 08.07.2019.godine od 00:00 sati do 06.08.2019.godine do 18:00 sati ostvare kupovinu Pepsi proizvoda:
- Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi MAX, 7Up, Evervess Bitter lemon, Mirinda i to sledeće litraže: 0,5 l PET ambalaža, 1,0 l PET ambalaža, 1,5 l PET ambalaža, 2 l PET ambalaža) i
- koji ispod čepa nađu jedno slovo, ( dobitni čepovi su oni koji su obeleženi jednim slovom i to: A za automobile,B za bicikl, T za telefon, L za lap top);
- sačuvaju fiskalni račun i
- u navedenom periodu (08.07.2019.god. od 00:00 sati do 06.08.2019.god do 18:00 sati) izvrše prijavu pozivanjem besplatnog broja 0800 073774 na opciji 1;
- na besplatan poziv učesniku-dobitniku NI će se javiti operater koji će evidentirati njihovo ime i prezime, adresu i broj telefona;
- Učesnici-Dobitnici nagrada će biti pozvani telefonski od strane Priređivača NI, minimum dva uzastopna dana za redom, u različito vreme, i informisani o načinu preuzimanja nagrada, a prvi put na dan prijave učesnika NI na besplatan broj. Ukoliko se dobitnik ne javi na telefonske pozive priređivača, priređivač će mu poslati SMS kojim će ga obavestiti da je dobitnik nagrade u ovoj nagradnoj igri i pozvati ga da se javi najkasnije u roku od 1 dana od dana prijema SMS, na telefon Priređivača na broj 00 381 11 8469 107 u vremenu od 9 sati do 17 sati.
- Priređivač će ponavljati opisani postupak svake nedelje za nove dobitnike;
- Ukoliko se dobitnik nagrade ne javi priređivaču u ostavljenom roku, gubi pravo na nagradu, koja će biti dodeljena SOS Dečijem selu iz Kraljeva, gde žive deca bez roditeljskog staranja. (http://sos-decijasela.rs/) .
- Sve nagrade koje ne budu pronađene ispod čepa od strane potrošača u skladu sa članom 7. ovih Pravila, a do završetka nagradne igre (do 06.08.2019.godine do 18 sati), Priređivač donira SOS Dečijem selu iz Kraljeva, gde žive deca bez roditeljskog staranja .(http://sos-decijasela.rs/
- Dobitnik će nagradu dobiti najkasnije 15 dana od dana završetka nagradne igre.
- Jedan učesnik može biti dobitnik više nagrada ukoliko ispunjava uslove Nagradne igre.
Svaki dobitnik nagradne igre koji ispod čepa nađe jedno slovo i sačuva fiskalni račun (može i fotokopija), odnosno koji je dobitnik ostvaruje pravo na nagradu samo pod uslovom da je Priređivaču dao pisanim putem ili na zapisnik pristanak za pružanje ličnih podatka. U suprotnom nema pravo na nagradu i ona će biti dodeljena SOS Dečijem selu iz Kraljeva, gde žive deca bez roditeljskog staranja. (http://sos-decijasela.rs/)

Učestovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.

Priređivač je dužan da u potpunosti poštuje odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br. 97/08, 104/09, 68/12, 107/12) te da iste primenjuje u obradi podataka o ličnosti prikupljenih tokom realizacije ove nagradne igre.

Priređivač kao rukovalac zbirke ličnih podataka dobitnika nagradne igre, prikuplja, beleži, čuva obezbeđuje i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka dobitnika nagrada, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Svi lični podaci biće zaštićeni primenom primerenih organizacionih i tehničkih mera, te će se sa istima postupiti zakonito u skladu sa važećim propisima iz oblasti zaštite ličnih podataka.
Priređivač će preduzeti sve razumno potrebne mere da se lični podaci učesnika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u saglasnosti sa važećim zakonsim propisima.

Dobitnici su dužni u skladu sa Pravilima nagradne igre da potpišu izjavu o preuzimanju nagrade, kojom će takođe biti potvrđeno da su upoznati sa odgovarajućim zakonskim odredbama, u suprotnom gubi pravo na nagradu.

Član 8.

Tročlana komisija će nedeljno u toku trajanja NI verifikovati dobitnike, a konačan spisak sa dobitnicima objaviti dana 06.08.2019.godine u 20 sati.

Tročlanu komisiju čine zaposleni kompanije "A&P (Andreou and Paraskevaides)" doo Dobanovci(Surčin), Maršala Tita broj 204):
1. Nebojša Subotić
2. Marko Jovanović i
3. Marko Cvetković
Komisija će proveravati validnost prijave na besplatan broj (čep koji je obeležen jednim slovom i fiskalni račun).
Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik mora pokazati kopiju ili original računa kao dokaz kupovine i čep koji je obeležen jednim slovom.

Član 9.

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati zaposleni kod Priređivača nagradne igre- "A&P (Andreou and Paraskevaides)" doo Dobanovci(Surčin), Maršala Tita broj 204, članovi njihove uže porodice (bračni drug, deca, braća, sestre, roditelji zaposlenog i roditelji bračnog druga zaposlenog), druga lica koja žive sa zaposlenima u zajedničkom domaćinstvu, kao ni lica koja su u stalnom radnom odnosu ili na drugi način radno angažovana kod pravnih lica koja na bilo koji način učestvuju u priređivanju i organizaciji Nagradne igre, i/ili izvlačenju dobitaka, i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Nagradne igre.

Član 10.

Ukupan broj nagrada je 107, a vrednost fonda dobitaka je 6.257.147,92 dinara. (slovima:šestmilionadvestapedesetsedamhiljadastočetrdesetsedam i 92/100 dinara) i sastoji se od sledećih nagrada:

 

 

Redni broj

Nagrada

Količina

Cena po jedinici

Ukupno

PDV %

Ukupno
sa PDV-om %

1.

Škoda Oktavia
A7 Facelift Active

2

1.376.666,67

2.753.333,34

550.666,66

3.304.000,00

2.

Mobilni telefon
Huawei  P30 Aurora DS

10

86.500,00

865.000,00

173.000,00

1.038.000,00

3.

Laptop HP 250 G6

25

32.340,00

808.500,00

161.700,00

970.200,00

4.

Bicikl marke Capriolo

70

11.249,38

787.456,60

157.491,32

944.947,92

UKUPNO DINARA:

6.257.147,92

Dobitnici nagrade bicikl marke Capriolo će dobiti vaučere na osnovu kojih će moći preuzeti nagradu u 19 ovlaštenih prodavnica uz mogućnost odabira ženskog, muškog ili dečijeg bicikla.
Član 11.

Pravila nagradne igre biće objavljena dana 21.06.2019.godine u dnevnom listu "Danas", koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, odnosno 15 dana pre početka nagradne igre.

Član 12.

Sve nagrade su neprenosive.
Osim dobitnika lično nagradu će moći preuzeti i osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem na kojem je potpis dobitnika overen od strane nadležnog državnog organa.
Dobijene nagrade dobitnici kod Priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivvredenost niti za bilo koju drugu nagradu.
Priređivač jemči za nagradu.

 

Član 13.

Spisak dobitnika biće objavljen u dnevnom listu "Danas" dana 15.08.2019.godine i na stranici www.osvezi.se, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nagradne igre.

Član 14.

Po okončanju nagradne igre, priređivač će u roku od 15 dana obavestiti Ministarstvo finansija Upravu za igre na sreću, o rezultatima igre, sa podacima o dobitnicima (ime i prezime, mesto i adresa ), odnosno dostaviti izveštaj.

Član 15.

Priređivač ima pravo da uz javno obaveštavanje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, ukoliko je došlo do događaja koji ima karakter više sile.
Ako bi nastala neka od gore navedenih okolnosti dodeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom priređivača, te će privređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada.
U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre, neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

Član 16.

Priređivač se obavezuje da, umesto dobitnika, plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu sa Zakonom o prezu na dohodak građana.

Član 17.

Svi zahtevi za dodelu nagrada koje priređivač bude primio nakon isteka perioda trajanja nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Praavilima neće se razmatrati niti će na osnovu tih zahteva učesnik ostvarivati bilo kakva prava prema priređivaču.
Učesnici koji učestvuju u predmetnoj nagradnoj igri nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.
Sve eventualne sporove rešavaće nadležan sud u Beogradu.

Član 18.

Ova Pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti Ministra finansija.

Član 19.

Priređivač se obavezuje da svi lični podaci, dobitnika nagrada, mogu biti korišćeni isključivo u skladu sa članom 10. i članom 15. Zakona o zaštiti podataka i ličnosti („Sl. Glasnik RS“, br. 97/08, 104/09, 68/12, 107/12).

 

Beograd , 20.05.2019. godine
ZA PRIREĐIVAČA
"A&P (Andreou and Paraskevaides)" doo
Direktor Miloš Maćešić
Direktor Saša Marjanović

 

DOBITNICI NAGRADA "Obrni okreni na dobitku si" za period od 08.07-15.07. su:

A - automobil

Milivoje Radenković, 381642213xxx

T - telefon

Vlado Milišić - 381611373xxx

Aleksandar Erović - 38169786xxx

B - bicikl

Nenad Milosavljević - 381629727xxx

Žaklina Filipović - 381658861xxx

DOBITNICI NAGRADA "Obrni okreni na dobitku si" za period od 15.07-22.07. su:

T - telefon

Snežana Nikosavić - 381644928xxx

L - laptop

Danijela Gligić - 381649068xxx

B - bicikl

Nemanja Ilić - 381666266xxx

Čestitamo svima na osvojenim nagradama. Nastavite da se igrate i možda baš Vi budete dobitnik neke od vrednih nagrada!!!